Home Mail Login


> VISIE

“Goed projectmanagement levert geld op”

KwiNTS hanteert een professionele aanpak van data- en telecommunicate projecten. Door goed projectmanagement biedt KwiNTS opdrachtgevers zekerheiden toegevoegde waarde vanwege: 

Allereerst wordt door middel van een intake en een forecast de complexiteit en de scope van het project beoordeeld en bepaald. Deze intake zal samen met de opdrachtgever worden doorgenomen, zodat de (totale) scope van het project zichtbaar wordt. Voor elk (deel)project zal een plan van aanpak en een detail planning worden gemaakt.
 
Door middel van reguliere rapportages bewaakt KwiNTS de voortgang en stuurt zo nodig bij. Belangrijk hierbij is dat er continu communicatie met de opdrachtgever is. Bij grotere of langdurige trajecten werkt KwiNTS met tussentijdse evaluaties.
 
De afronding van een project vindt altijd plaats door middel van een protocol van oplevering. Indien gewenst vindt tevens een eind-evaluatie plaats.
 
De key-items die tijdens het project nauwlettend in de gaten worden gehouden zijn: